Het pakket Faber

Wat wij u aanbieden in samenwerking met een gecertificeerd duikersbedrijf:

√ Complete voorbereiding en grondige inspectie van de bouwput voorafgaand aan het storten

√ Reinigen van damwanden en palen

√ Het verpompen en op juiste hoogte afwerken van de betonmortel

√ Verwijderen van slib tijdens het storten en controle op aansluiting van de betonmortel in de damwandkassen en rondom de palen

√ Het waterniveau tijdens de stort op gelijke hoogte houden

√ Advisering over de betonsamenstelling met minimale krimp


Onderwaterbetonstort van Faber BetonpompenOnderwaterbetonstort met drijvende leiding

Bij betonlevering is indien gewenst mogelijk:

√ Sensoren aan te brengen die aangesloten kunnen worden op een rijpheidscomputer

√ Controle uit te voeren op de vloeimaat van de betonmortel

Projecten & Innovaties

Kies voor Faber Comfortvloer
Eerste fiets- en wandelpaden met met fundering van schuimbeton
Aardbevingsbestendig wonen op innovatief schuimbeton

Meer »